Наставен кадар

 

Професори по:

Македонски Јазик и Литература:

 • Новка Тасевска
 • Анче Тушевска
 • Даниела Трнковска
 • Душка Паговска
 • Емилија Пачемска

Математика:

 • Валентина Мирчовска
 • Љубинка Павловска
 • Гоце Ружински
 • Марија Тасевска Кировски

Англиски Јазик:

 • Персида Поповска
 • Даниела Вангелова
 • Марина Гошевска
 • Наташа Дракалска

Германски Јазик:

 • Дијана Касмска
 • Пандова Васка

Француски Јазик:

 • Славица Корчовска
 • Сузана Рабаџиска
 • Марија Буровска

Руски јазик:

 • Наташа Шуманска

Латински јазик:

 • Сашко Ташевски

Физика:

 • Владимир Капушевски
 • Ванчо Павловски

Хемија:

 • Лидија Цикарска
 • Билјана Ајтовска

Биологија:

 • Јованка Пешначка
 • Лилјана Јованова
 • Натка Ременска

Историја:

 • Данче Дучевска
 • Маја Рушковски

Географија:

 • Стојан Стојменов
 • Постоловски Јованчо

Информатика:

 • Ивана Димовска
 • Борис Штерјев

Спорт и Спортски Активности:

 • Ѓорги Мушкарски
 • Горан Алаѓозовски
 • Весела Радинска

Ликовна Уметност:

 • Слободан Пандов

Музичка Уметност:

 • Драги Костадинов

Социологија и Граѓанско Образование:

 • Татјана Димитровска
 • Лилјана Полевска
 • Влатко Шалевски

Филиозофија:

 • Иво Калаџиски

Психологија:

 • Јаворка Постоловска
 • Билјана Бошковска

Педагогија:

 • Даниела Кускинска

Бизнис и Менаџмент:

 • Цветанка Пеовска

Угостителство и Туризам:

 • Весна Ралповска
 • Ангел Матеничарски
 • Александра Мирчиќ

Текстилно-Кожарски Предмети:

 • Александра Царовска
 • Гоце Џалевски
 • Фимка Ружинска
 • Жаклина Аврамска