Ацо Русковски

За училиштето

title-image

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Општинското средно училиште „Ацо Русковски“ е најголемото и единствено средно училиште во општините Берово и Пехчево. Неговата историја започнува од 1951/52 година, и нуди значајно образование и образовен допринос во регионот. Училиштето започна како неполна гимназија, а постепено развивало и ги обогатувало образовните програми. Во текот на годините, училиштето менаџирало со разни имиња, од "Страшо Пинџур" до "Моша Пијаде", пред да го добие своето сегашно име "Ацо Русковски" на 4 септември 1961 година. Тоа има богата традиција во образованието од кое излегле многу успешни студенти, кои станале врвни стручњаци и доктори на науките во разни области. Во 1977 година, во се воведе стручно образование, текстилна струка. Училиштето сега функционира во современ училишен комплекс, со одлични инфраструктурни услови, обезбедени кабинети и спортска сала. Во училиштето се реализираат програми од гимназиско и стручно образование. Училиштето се адаптира на потребите на учениците и локалната заедница, со цел да обезбеди висок квалитет на образование и развој на идни кадари.

image

Забавно-едукативни настани

image

Посветени професори

image

Многубројни награди

image

Спортски активности

Видео водич за училиштето

Погледнете го видеото кое ќе ве однесе во секој дел од училиштето

Професори

0

Број на паралелки

0

Број на ученици

0

Кабинети

0